Počet potiahnutí jednotlivých elektronických cigariet " pravda alebo mýtus "

24. jan'24

V rýchlo sa meniacom svete vapovania sa počet ťahov uvedený na obaloch jednorazových elektronických cigariet stal kľúčovým faktorom pre spotrebiteľov. Avšak platnosť týchto informácií o počte ťahov často býva sporná a je dôležité pochopiť, prečo by sa nemala preceňovať.

1 2 3 !

Faktor I.: Používateľ - Každý jednotlivec má odlišný typ vapovania, dĺžku ťahov a frekvenciu používania. Rovnako fyziológia a pohlavie jednotlivých ľudí vytvára veľké odlišnosti v tom, aký objem je daný jedinec schopný vdýchnuť a vydýchnuť. Táto rôznorodosť prakticky znemožňuje stanoviť univerzálny "priemerný ťah," čo z danej veličiny robí veľmi abstraktnú metriku.

Dizajn bez názvu

Faktor II.: Meranie – Typ technológie používanej na počítanie ťahov v jednorazových vapoch  nie je stanovený. Citlivosť senzorov, kalibrácia a celková kvalita zariadenia môžu ovplyvniť presnosť počtu ťahov. Rovnako vedomé alebo nevedomé určenie „priemerného ťahu“  u jednotlivých výrobcov môže pri tej istej cigarete znamenať pri jednotlivých meraniach rozdiely až v stovkách potiahnutí.

Faktor III.: Dôveryhodnosť výrobcu - Niektoré spoločnosti môžu zámerne skresľovať svoje merania počtu ťahov, nenazval by som to klamstvom, ale skôr marketingovým „ohýbaním“ reality.

Faktor IV.: Legislatíva – Slovenské zákony presne určujú maximálne povolené množstvo liquidu a nikotínu v elektronických cigaretách, (konkrétne 2 ml tekutiny a 2 mg nikotínu na ml). Väčšina výrobcov ponúka podobné koncentrácie nikotínu a objemy. Táto jednotnosť v základných parametroch vytvára rovnováhu medzi výrobkami na trhu, čo znižuje možnosť výrazných rozdielov v počte ťahov.  Samozrejme tvar, materiály a použité technológie môžu spôsobiť drobné rozdiely pri jednotlivých cigaretách, avšak ide o 10tky a nikdy nie o 100ky potiahnutí.

Grey Blue and White Illustrated Oktoberfest Instagram Post (1)

Zhrnutie: Počet ťahov uvedený na jednorazových elektronických cigaretách by sa nemal preceňovať a spotrebitelia by mali venovať väčšiu pozornosť zážitku z vapovania, chuti, kvalite výrobku, atď., no predovšetkým reálnej skúsenosti s jednotlivými značkami, nie reklamným vyhláseniam na škatuľkách.

Mohlo by vás zaujímať